Kunder och Referenser

Statens Fastighetsverk
Akademiska hus
JA-Olsson & Söner förvaltnings AB
Trafikverket
Byggnads AB LE Lundbergs
Gbg Dykeriteknik AB
Stora Enso
Stena Fastigheter AB
PEAB
Alexandersson Fastigheter
Göteborgs Stad
Celexa Fastighetskapital AB
Förorternas Bostads AB
Platzer Fastigheter AB
Züblin
Magnus Målarn

NCC AB
JM Byggnads AB
Cellmark
AB Bäckagård
Försbol SPP
Higabgruppen
HSB
Skanstornet
SAF
Diligentia
Telaris
HSB Göteborg
SDF Majorna
Skanska
Fogspecialisten
Dawab Dyk AB

Vasakronan
Fonus
GEAB
Comeva AB
Härryda kommun
Sparbanken Sverige AB
Hvitfeldska Gymnasirt
AP-fastigheter
Catella Förvaltning AB
SAAB
Volvo
Ericsson
Cityvarvet
Astra
Kolltorps Bygg
Skoglund & Björnsson Måleri AB