Miljö

Vattenblästring

Högtryckskompaniet arbetar med Miljö- och kvalitetssäkring enligt ISO 14001 och ISO 9001. I en bransch som ofta använder mindre miljövänliga metoder har företaget utvecklat nya lösningar som drastiskt minskar miljöpåverkan.

Vi har lyckats uppnå följande miljövinster

Vi använder vatten med mycket högt tryck som i de flesta fall kan ersätta sandblästring. Detta minskar avfallsmängden till en bråkdel jämfört med traditionell sandblästring.

Trafiksäkerhets- och miljökrav

I våra arbeten med brorenoveringar för Vägverket krävs särskild utbildning i trafiksäkerhet och miljö. Samtlig personal på Högtryckskompaniet har genomgått denna utbildning.