Projekt

fasadarbete Landhövdingsresidenset

Vi utförde renovering av fasaden för landshövdingsresidentet i Göteborg. En gammal byggnad som kräver extra omvårdnad och kunskap av teknik och material. 

Sanering

vattenblästring bro

Ett grundläggande rengörings- och saneringsarbete. 

fog och stenrenovering av kungsportsbron

Det här var ett projekt som utfördes såväl under som ovan vattenytan av våra experter på vattenrengöring.