Sanering

Vi har erfarenhet och utrustningen som krävs för att hantera skador på byggnader samt hantering av farligt avfall, metaller och andra kemikalier.
Vi utför bland annat: 
– Klottersanering
– Asbestsanering
– Sanering av soprum. 
– Klotterskydd för att förenkla rengöring och klottersanering

 

Vi tar hand om hela processen, från analys till sanering och bortforsling. Då sanering kan omfatta olika typer av gifitga material finns det lagar och föreskrifter som reglerar detta. Vi på högtryckskompaniet följer självklart dessa.

Sanering