om oss

Högtryckskompaniet, med verksamhet i Göteborg, har som ambition att vara det ledande företaget i sin bransch och tillhandahålla högsta servicegrad och bästa kvalitét. Vi utvecklar kontinuerligt nya arbetsmetoder för att minska påverkan på miljön samt för att förbättra arbetsmiljön i våra uppdrag.

Högtryckskompaniet är sedan 2000 etablerade i Floda. Vi har en  anläggning som omfattar 19000 m2 hårdgjord industritomt med ett flertal byggnader. I vår egen målnings- och blästeranläggning används enbart återanvänt blästermedel. Detta resulterar i att avfallsmängden reduceras till en bråkdel jämfört med traditionell sandblästring. Vi har ett nära samarbete med vår färgleverantör Jotun och kan erbjuda alla förekommande målningsklasser.

verksamhet sedan 1988

Totalåtagande inom ett brett arbetsfält

renovering med höga krav

Vår personal är välutbildad och har lång erfarenhet av krävande entreprenader. Högtryckskompaniet har genom åten fått förtroende att renovera flera kulturhistoriskt värdefulla fastigheter såsom Kungliga Slottet i Stockholm, Göteborgs Universitet i Göteborg och Råda säteri i Mölnlycke.

Vi erbjuder tjänster som