Göteborg
Ideer Miljö Om oss Kunder Hem Projekt
HÖGTRYCKS
 k o m p a n i e t

Miljö- och kvalitetssäkring

  Högtryckskompaniet arbetar med Miljö- och kvalitetssäkring enligt ISO 14001 och ISO 9001. I en bransch som ofta använder mindre miljövänliga metoder har företaget utvecklat nya lösningar som drastiskt minskar miljöpåverkan.Vi har bland annat lyckats uppnå följande miljövinster:
 • Vi använder vatten med mycket högt tryck som i de flesta fall kan ersätta sandblästring. Detta minskar avfallsmängden till en bråkdel jämfört med traditionell sandblästring.
 • Vi har en egen blästeranläggning som arbetar med återanvändning av blästermedlet. Detta minskar avfallsmängden till ett minimum jämfört med traditionell sandblästring.
 • Vi har en egen målningsanläggning. Detta gör att vi direkt kan styra produktionen mot användande av mindre miljöaggressiva lösningsmedel. Vi arbetar för närvarande tillsammans med vår färgleverantör Läs mer om JOTUN för att ta fram färger utan lösningsmedel.Trafiksäkerhets- och miljökrav

I våra arbeten med brorenoveringar för Vägverket krävs särskild utbildning i trafiksäkerhet och miljö. Samtlig personal på Högtryckskompaniet har genomgått denna utbildning.


  Ultra High Pressure

UHP Ultra High Pressure - minskar miljöpåverkan

För att minska påverkan på miljön arbetar vi i första hand med vatten med tryck från 4 till 2500 bar och temperaturer från 4 till 95C.

Den högefektiva arbetsmetoden UHP, Ultra High Pressure - har följande fördelar:

Miljö
 • Minskar avfallsmängden till ett minimum
 • Behovet av kemikalier minimeras
 • Stomljud och vibrationer försvinner helt
 • Indet damm
 • Begränsat buller
 • Högre effektivitet ger mindre bränsleförbrukning

Kortare arbetstid

 • Jämfört med sandblästring, betydligt kortare "intäckning- och städtid"
 • Arbetsmiljön för personalen blir bättre - inget damm eller vita fingrar

Bättre resultat

 • Salt och klorider avlägsnas effektivare
 • Längre livslängd på plåt i havsmiljö
 
UHP-metoden kan bland annat användas vid:
 • Borttagning av färg på stål och betong
 • Rengöring av balkonger, parkeringshus,lagerlokaler mm
 • Blästring
 • Demolering av betong

Kontakta oss
      
Idéer
Miljö
Om oss
Kunder
Hem
Projekt